• فهرست همه نظرسنجی ها دراین بخش قابل مشاهده است.
  • نظرسنجی هایی که دارای لینک مشاهده نتایج می باشد، زمان شرکت در نظرسنجی به پایان رسیده است.
  • امکان شرکت در نظرسنجی برای تمامی اعضاء سایت امکان پذیر است
  • شما می توانید نظرسنجی هایی را که خودتان ثبت می کنید تا قبل از شروع نظرسنجی ، ویرایش و یا حذف نمایید
 
موضوع نظرسنجی طراح نظرسنجیتاریخ شروعتاریخ پایان
نتیجهدریاچه چیتگرداریوش خاکسار1395/11/191396/07/01
جاریمدیریت صنایع چوبدکتر میثم مهری چروده1395/07/081400/07/15
نتیجهصرفه جویی در آبغواصان زیست لایروب1394/04/181394/04/18
نتیجهاشتغالمینا خرمی1394/04/101394/06/10
نتیجهلایروبیرضا نوربخش1394/04/051394/04/08
نتیجهتیم ملی والیبالافسانه مهر باروق1394/03/271394/04/27
نتیجهمحبوب ترین فعالانسامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست1394/01/041394/02/31
نتیجهمهمترین مسالهمحمد اکبری1393/12/101393/12/27
نتیجهبحران زیست محیطیصادق عبادالهی1393/12/091394/12/29
نتیجهمحیط زیست و روحانیعصردانش1393/12/091394/12/29
نتیجهسبزه عید نوروزلیلا صاحب کشاف1393/12/071393/12/28
نتیجهگردوخاک و ریزگردهاخیبر فلاحی نژاد1393/12/051394/03/05
نتیجهقانون بدمحمد اکبری1393/12/031393/12/27
نتیجهعلت بحران ریزگردهامحمد اکبری1393/12/041393/12/20
نتیجهفراگیرترین معضلمحمد اکبری1393/11/291393/11/21
نتیجهفراگیرترین معضل زیستمحمد اکبری1393/11/281393/12/19
نتیجهمشارکت مردمی سازمانمحمد اکبری1393/11/281393/12/21
نتیجهمشارکت مردمیمحمد اکبری1393/11/281393/11/20
نتیجهانتظارات مردموحید محتشمی1393/11/271395/11/30