• کاربر گرامی از طریق این بخش می توانید به سئوالات و پاسخهای ارائه شده در مصاحبه های انجام شده دسترسی داشته باشید. امکان جستجوی سئوالات و یا مشکلات محیط زیستی در این بخش فعال می باشد.
  • شما می توانید پاسخ های مسئولان را تایید (لایک) نمایید.
 
حسن پسندیدهمدیرکل دفتر آب و خاک1393/11/1414:0016:00مشاهده مصاحبه
سعيد متصديمعاون محیط زیست انسانی1393/09/2317:0020:00مشاهده مصاحبه
سید محمد مجابیمعاون مدیریت، حقوقی و امور مجلس1393/09/198:0017:15مشاهده مصاحبه
صدرالدین علیپورمدیرکل استان قزوین1393/09/0612:0015:00مشاهده مصاحبه
مهناز مظاهریمعاون آموزش و پژوهش1393/09/0515:0021:00مشاهده مصاحبه
شينا انصاريمدیرکل دفتر پایش فراگیر1393/09/0410:0013:00مشاهده مصاحبه
محمد درویشمدیرکل آموزش و مشارکت مردمی1393/08/2116:0021:20مشاهده مصاحبه