• کلیه افراد و نهاد ها تا قبل از تأیید اطلاعات توسط مسئولان سازمان می توانند اطلاعات درج شده در پرونده الکترونیکی خود را ویرایش کنند. بدیهی است بعد از تأیید اطلاعات و مدارک امکان ویرایش و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت. این تأییدیه به درخواست افراد و نهاد­ ها انجام میشود و اختیاری است.
  • جامعه محیط زیست اعم از مسئولان سازمان، افراد، نهاد ها، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره نهاد ها و سایر عوامل از طریق این بخش می توانند به پرونده الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند.

برای ورود به پرونده الکترونیکی خود، نهاد و یا بخش مدیریت سازمان، کد ملی و کلمه عبور خود را وارد کنید.

  • لطفاً کد ملی خود را بدون خط تیره و فاصله وارد کنید.
  • لطفاً فقط عدد وارد کنید.
  • کلمه عبوری را که هنگام ثبت نام وارد کرده اید، در این قسمت بنویسید.
Captcha
  • کد تصویر را به صورت صحیح وارد کنید .
  • به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست