• در صورتی که شما مدیرعامل یک نهاد هستید، می توانید از این بخش برای تشکیل پرونده الکترونیکی نهاد خود استفاده نمایید. اما قبلاً باید اطلاعات فردی خود را در بخش «ثبت نام افراد» ثبت کرده باشید.
 • آبونمان ایجاد پرونده الکترونیکی و ارائه خدمات آن به نهاد ها سالیانه 50 هزار تومان می باشد.
 • نهاد­های عضو سامانه الکترونیکی، در مشارکت­های محیط زیستی با سازمان نقش ویژه خواهند داشت.

 • مدیرعامل محترم، برای ثبت نهاد باید ابتدا خود در بخش «ثبت نام افراد» ثبت نام کرده باشید.
 • اگر قبلاً این کار را انجام داده اید، شماره پرونده الکترونیکی خود را در این فیلد وارد کنید.

 • نام نهاد خود را به صورت کامل وارد کنید.
 • نام نهاد باید مطابق با اسناد و مدارک ثبتی مطابقت داشته باشد.

 • در صورت وجود کد ملی نهاد آن را وارد کنید.
 • اگر نهاد ثبت رسمی نشده است این گزینه را تیک بزنید.
 • تاریخ تأسیس نهاد بر اساس مدارک ثبتی باید وارد شود.
 • شماره ثبت نهاد را وارد کنید.
 • شماره ثبت باید بر اساس اسناد و مدارک ثبتی باشد.
 • آدرس پستی نهاد را به صورت دقیق وارد کنید.
 • کد پستی 10 رقمی نهاد را وارد کنید.
 • تلفن را به همراه کد شهرستان خود وارد کنید.
 • برای مثال کد تهران 021 است.
 • شماره فکس را به همراه کد شهرستان خود وارد کنید.
 • برای مثال کد تهران 021 است.
http://www.
 • جهت مشاهده راهنمای فعال سازی سایت اختصاصی کلیک  نمایید.
 • حداقل باید یک گروه را ثبت کنید.
 • برای ثبت هر گروه، روی مربع کنار نام آن کلیک کنید.