• 8
  • 1

عنوان: امیدهای بی آرزو ..... فردا دیر است...... پنجشنبه 9 آذر 1396

ارسال کننده: محمود رستمی تبار


Image result for ‫درنا امید‬‎

نمایندگان محترم مجلس

سلام علیکم

شاید یکی از معضلات مهم وزارتی نبودن سازمان حفاظت محیط زیست, در دولت دوازدهم به تصویر کشیده می شود. علیرغم توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب و اصل پنجاهم قانون اساسی, متاسفانه شعارهای محیط زیست مابانه در دولت یازدهم و میدان دادن به رشد سمن های محیط زیستی در آن چهار سال به فراموشی سپرده شده  و در این دولت چرخشی عجیب را نظارگر هستیم.  نوع  انتخاب همه تصمیم گیرندگان و سیاست گزاران این حوزه از رئیس محترم سازمان  تا اعضای محترم شواری عالی حفاظت از محیط زیست تا رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور - صرفنظر از شخصیت علمی و شخصی آنها-  و تا مرور پیش نویس طرح جامع مدیریت آب کشور بنظر می رسد نگاه مخرب توسعه کشاورزی و مهار و انتقال و جابجای منابع آب و برداشت بی رویه از این منابع و نگاهی اقتصادی مابانه به آنها و حتی واگذاری و خرید و فروش مطرح شده در پیش نویس, و استعفای دلسوزان این حوزه و عدم پذیرش سمن ها و حافظان محیط زیست از سوی سازمان,  می رود محیط زیست کشور را در آینده نه چندان دور به یک گروه خاص  -خدای ناکرده با منافع و یا باورهای خاص-  و بدون حضور هرگونه مانع, به یک چالش بزرگ بکشاند. شاید تشر وزیر محترم معدن و صنعت دولت قبل نسبت به ممانعت چند راس «گورخر»  در توسعه معدنی خاص تاثیری عمیق بر سیاست دولتمردان نهاده است.

  بنابراین ضروری است در این برهه از زمان نمایندگان ملت پیش از پیش مدافع حریم محیط زیست کشور و تنوع زیستی روبه انقراض و جنگل های پسرونده و مراتع ارزشمند در حال نابودی و اصل اساسی قانون اساسی باشند. توسعه کشاورزی ناپایدار و زندگی تجملاتی سرمایه داران مرفه بی درد در دل جنگلهای شمال و زاگرس, با بکار گیری حداقل های باقی مانده قطعا موجب پشیمانی بوده و نفرین نسلهای بعدی را بدنبال خواهد داشت. مبادا با اجبار مردم به ترک سرزمینهای مرده به سرزمینهای نیمه جان آینده کشور را با چالشهای ناخواسته ای روبرو سازیم. حداقل علل سیلهای ویرانگر چند سال اخیر را در دامنه های سبز شمال کشور جویا شوید. «امید» امسال بدون «آرزو» مهمان آبهای کشور شد. مباد امیدهای آینده این ملت برای آرزوهایشان مسکن و ماوایی نداشته باشند.

محمود رستمی تبار

آذرماه 96

«امید» نامی برای تک درنای سیبری از سوی اهالی فریدون کنار است که 6 سال پیاپی بدون جفت شکار شده خود «آرزو» به سواحل فریدونکنار به تنهایی مهاجرت می کند.

Image result for ‫بیابان برهوت‬‎
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
  • 0
  • 0
فرامرز جهانتیغ 
  • با سلام و ارادت محیط زیست یکی از سازمانهای موثر برای نثل های اینده میباشد پس باید تقدیر و همکاری شود
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال