• 1
  • 2

عنوان: شش مورد شوک آور در باره آلودگی هوا چهارشنبه 11 بهمن 1396

ارسال کننده: محمود رستمی تبار


http://media.alalam.ir/uploads/855x495/150963402693080800.jpg

1) - 92 درصد مردم در مناطقی که  آلودگی ازمحدوده هوای سالم عبور کرده است، زندگی می کنند. (هوای ناسالم دارند)

2)-  آلودگی هوا چهارمین و بزرگتر قاتل بعد از فشار خون و خطرات مربوط به رژیم غذایی و سیگاراست.

3)-  شش و نیم میلیون مورد  از مرگ و میرهای سال 2012 مربوط به بیمارهای ناشی از آلودگی هوا بود.

4)-  94 درصد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد یا متوسط بوقوع می پیوندند.

5)- ذرات دو و نیم میکرومتریعنی کوچکترین ذره آلودگی که در عمیق ترین بافتها نفوذ می کند موجب بیماری می گردند.

6)-  آلودگی هوا سالیانه 225 میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد جهانی تحمیل می کند.

http://jeangah.blogfa.com/
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال