• 1
  • 2

عنوان: فراخوان سیزدهمین جایزه دکتر تقی ابتکار چهارشنبه 11 بهمن 1396

 مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست، سیزدهمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار را در اسفندماه برگزار می کند. این مرکز هر سال از بین دانشوران و تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینه های علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و فناوری براساس رای ‏هیات داوران جوایزی اهداء می کند. مهمترین شاخص های ارزیابی فعالیت ها ی دانشوران وتلاشگران برای اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار از سوی این مرکز عبارتند از:

- ابداعات، اختراعات و طرح هایی که در جهت جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست باشد.

‏ ‏۲- خلاقیت ها (نظری و کاربردی ) و ابتکاراتی که با اجرای آن آلودگی و تخریب محیط زیست کاهش پیدا کند.

‏ ‏۳- ارایه طرح های علمی که موجب نجات گونه های کمیاب و در معرض خطر انقراض گیاهان و جانوران شود.

‏ ‏۴- فعالیت هایی که به سبب آن دانش زیست محیطی جامعه ارتقاء یافته و فرهنگ زیست محیطی در سطحی فراگیر اشاعه یابد.

مر کز صلح و محیط زیست ، تا کنون دوازده دوره اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار را برگزار نموده است.این جایزه از سال ۱۳۷۹ که استاد محمد تقی ابتکار دار فانی را وداع گفت،‌توسط همسر ایشان پایه گذاری شد. جایزه محمد تقی ابتکار در سالهای نخست از سوی فرهنگستان علوم که مرحوم که دکتر محمد تقی ابتکار عضو پیوسته آن بود به کسانی که در زمینه محیط زیست فعالیت های شاخص داشتند اهدا می شد و از سال ۱۳۸۴ ، این وظیفه را مرکز صلح و محیط زیست برعهده گرفت.

                                     

                                     فراخوان سیزدهمین جایزه دکتر تقی ابتکار  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال