• 2
  • 0

عنوان: Exemptionalist چهارشنبه 11 بهمن 1396

ارسال کننده: محمود رستمی تبار
http://ayat.ir/wp-content/uploads/2013/07/images_articles_ensandostane_Books_Ghadame_Aval_2.jpg
کسی که معتقد است رابطه بین انسان و محیط طبیعی وی اهمیتی ندارد. چرا که انسان بعلت هوش،خلاقیت و نظامهای اقتصادی و  تکنولوژیک از نیروهای طبیعت مستثنی شده و می تواند با همین پشتوانه ها  خود را با آن تطبیق دهد.
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال