• 1
  • 2

عنوان: نتیجه مایوس کننده برای آموزش محیط زیست جمعه 13 بهمن 1396

ارسال کننده: محمود رستمی تبار
https://www.theatlas.com/i/atlas_Hy1-cAyIG@2x.pngنمودار فوق نتیجه نظر سنجی دانشگاه مریلند بعد از اغتشاشات اخیر ایران  در 28 دی ماه تا چهارم  بهمن  ( یعنی 18 تا24 ژانویه 2018 ) بصورت تلفنی و از  1000 نفر اخذ شده است. بنده به ابعاد سیاسی و اقتصادی آن کاری ندارم. اما وقتی تنها هشت دهم درصد از پرسش شوندگان خشک سالی را چالش کشور  و در رتبه تقریبا آخر، قلمداد نمودند بسیار متاسف شدم. براستی این سطح  تاسف آور آگاهی محیط زیستی  نشان می دهد ما چقدر در این حوزه کم کار هستیم. این آمار از هرکجای این کشور بدست آمده باشد بسیار تاسف آور است و نشان می دهد محیط زیست ما قبل از هرچیز از  فقدان آگاهی جامعه بهره مند از خود رنج می برد. ایا واقعا چرا از هزار نفر مورد پرسش تنها هشت نفر خشک سالی را چالش نامیده اند؟

محمود رستمی تبار سیزدهم بهمن 96
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال