• 1
  • 1

عنوان: این نوع نگاه به دریای خزر بی انصافی است سه شنبه 17 بهمن 1396

ارسال کننده: محمود رستمی تبار
اخیرا نامه ای به رپیس محترم جمهور در خصوص مخالفت با انتقال آب دریای خزر نگاشته شده و ظاهر به امضاء چند هزار نفر اساتیددانشگاهی رسیده است.بنظر م استدالال این 5هزار نفر به اندازه ای قوی نیست که برای جناب کلانتری معاون محترم جمهور در سازمان محیط زیست که پالس های مثبتی را مبتنی بر موافقت با پروژه ارسال فرموده است، مشکل ساز باشد. شاید مهمترین موضعی که در این نامه فراموش شده است مشترک بودن دریای خزر است که از سوی ناظران بین المللی رصد می شود. هرگونه تلاش در جهت انتقال آب دریای خزر احتمالا با واکنش مجامع بین المللی و همسایگان شمالی روبرو می گردد،. این موضوع در نامه مخالفان با «احتمال اقدام مشابه از سوی سایر همسایگان خزر »  طرح که خود نوعی  تشویق به انجام کار است. خطر آنجا حس می گردد که  خزر یک منبع مشترک است و اگر بهره برداری از آن رقابتی گردد، حیات دریای مازندران بصورت  جدی تهدید خواهد شد.

هرچند وضعیت فعلی دریای خزر وضعیت مطلوبی نیست و بعلت انحراف مسیر آب توسط کشورهای همسایه و  مصارف متعدد در چهار سوی آن با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. بدین جهت  هر روز خبر عقب نشینی آن را می شنویم. خزر بر ملت ما و کشور ما حق عظیمی دارد. بخش اعظمی از قوت ملت ما را تامین و بهترین آب و هوا را به لطف رشته کوه البرز برایمان فراهم آورده و عامل اصلی جنگلهای شمال  است.  حفظ دریای خزر که شوری کم آن نسبت به دریاهای آزاد بهانه بدست موافقان انتقال داده  از ضروریات حتمی کشور است. هرچند از نظر دکتر کردوانی مصرف آب دریای خزر برای نقاطی مطلوب است که دارای بارندگی بسیار زیاد بوده و برای نواحی کم بار خود فاجعه خواهد بود. علاوه بر تبعات بین المللی برداشت آب از دریا و انتقال به هر جای دیگر با توجه به محدود نمودن و کاهش شدید آبهای ورودی به آن با دخالت انسان،  ظلمی مضاعف خواهد بود. قطعا اثر مثبت دریای خزر و منافع آن بسیار بیشتر و بلند مدت تر از پروژه های نامطمئن و هزینه آفرین است.  این نوع نگاه به دریای خزر بی انصافی است.در شرایط خشک سالی شدید و ویرانگر فعلی کشور و فروشست دشتها و شوری پایین آن، پیشنهاد دهندگان پروژه انتقال آب به هرنقطه از کشور خشک ما، برگ برنده در دست دارند و عدم بارش باران و عدم وجود هرگونه منابع آبی و افت شدید سطح ابهای زیرزمینی و شور شدن برخی از آنها و فشار احتمالی کشاورزان و تشدید روند مهاجرت های ناخواسته، برای مدیریت دوستان با تعریف خود، بهترین بهانه خواهد بود.بنظرم بهتر بود معترضین به پروژه احتمالی انتقال آب که در همه دولتهای قبل و بعد از انقلاب مسبوق به سابقه بوده است، یک متن کاملا علمی و ارزیابی شده ارائه دهند و با این نامه نمی توان مافیای ظاهرالصلاح حوزه آب کشور را به عقب راند. من از نام بزرگانی که این نامه فاقد پیوست علمی را امضاء کرده اند در عجبم.....که چگونه چنین نامه ضعیفی را امضاء فرموده اند.

محمود رستمی تبار بهمن 96

http://img8.irna.ir/1396/13961103/82805717/n82805717-72129244.jpg
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال