• 2
  • 1

عنوان: کرگدن سفید منقرض شد دوشنبه 6 فروردین 1397

ارسال کننده: محمد اکبری
 


امروز شاهد انقراض یکى از خاص ترین ها بودیم که میلیونها سال دوام آورد ولى از دست "انسان" نتوانست نجات یابد. در آرامش بخواب، آخرین "کرگدن نر سفید..."
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال